Press

Minimální velikost loga

Minimální velikost loga zaručuje jeho čitelnost na malých formátech. Při použití menší velikosti loga není zaručena jeho dostatečná čitelnost a působnost.

Při každém umístění je nutné dbát na čitelnost všech částí loga včetně dovětku.

A Definuje minimální přístupnou velikost loga (x = šířka loga) na tiskovinách v milimetrech.

B Definuje minimální přístupnou velikost loga (x = šířka loga) na webových projektech v pixelech.

Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální prostor kolem loga, ve kterém by se neměly vyskytovat žádné texty a výrazné grafické prvky.

Velikost prostoru je odvozena poměrově od výšky symbolu Hannah a tvoří 1/2 této délky.