Press

Minimální velikost loga

Základní logo Hannah vychází z písma Trois Mille Bold písmolijny Sharp Type. Dynamicky charakter ztělesňuje základní hodnoty značky Hannah: sílu, dynamiku a pohyb. Jednotlivé litery byly pro účely loga upraveny tak, aby vystihovaly charakter značky a zároveň respektovaly technologická specifika produktové výroby. Symbol graficky vychází ze základního loga. Výška svislého tahu písmene „h“ je graficky upravena tak, aby byla zaručena dostatečná čitelnost.

Samotný symbol se jako korporátní logo pro marketingové prezentace nepoužívá. Symbol je primárně určen k označeni produktů a tam, kde se nehodí použit základní logo. Lze jej také využit v online prostředí (zástupné ikony).

Ochranná známka R je nedílnou součásti loga. Použiti loga bez ochranné známky R je možné pouze v případech určených rozměrovou řadou. → 3.5

Ochranná zóna

Ochranná zóna loga je definovaná dvojnásobkem šířky svislého tahu písmene „h“. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup loga od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jeho jedinečnost opticky narušit.

Ochranná zóna také slouží k nastaveni minimálního odsazeni loga od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je aplikovaná.